Cài khí cụ trước khi niềng răng

Thun

Là một trong những khí cụ hỗ trợ cho niềng răng mắc cài, thun tách kẽ là những vòng tròn nhỏ bằng cao su, có tác dụng tạo khoảng cách giữa 2 kẽ răng với nhau. Trong thời gian khoảng 1 tuần mang thun tách kẽ thì bạn hạn chế ăn uống đồ quá cứng, vì có thể sẽ làm rơi thun ra ngoài.

Người đăng: Nhakhoabaria vào 30 Tháng 10 2017

Là một trong những khí cụ hỗ trợ cho niềng răng mắc cài, thun tách kẽ là những vòng tròn nhỏ bằng cao su, có tác dụng tạo khoảng cách giữa 2 kẽ răng với nhau. Trong thời gian khoảng 1 tuần mang thun tách kẽ thì bạn hạn chế ăn uống đồ quá cứng, vì có thể sẽ làm rơi thun ra ngoài.

NHA KHOA TRƯỜNG GIANG