BLOG5  BOTH SIDEBAR


Điều kiện trồng răng implant an toàn và hiệu quả

Mặc dù implant là một phương pháp phục hình răng có rất nhiều ưu điểm, tuy nhiên, bệnh nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện trồng răng implant mới có thể tiến hành phục hình theo cách này.  Implant vẫn luôn là kỹ thuật phục hình răng được đánh giá cao nhất hiện nay. Các bác sĩ nha khoa cũng khuyến khích bệnh nhân trồng răng theo cách này. Tuy nhiên, trên thực tế, implant lại không phải là cách phục hình dành cho tất cả mọi người. Bệnh nhân phải đủ điều kiện......

Continue Reading